Očkovanie a možnosti detoxikácie

Očkovanie a možnostu detoxikácie

Keďže opakovane dostávam otázky, či je možné pomocou detoxikácie pripraviť organizmus na plánované očkovanie, či je možné po očkovaní odstrániť z tela nežiadúce látky, prípadne, či je možné riešiť aj zdravotné problémy, ktoré sa objavili v čase po očkovaní, rozhodla som sa zhrnúť zopár faktov z pohľadu detoxikačnej medicíny.

Odpoveď treba hľadať v nervovom systéme

Presne tak. Odpoveď treba hľadať v nervovom systéme a jeho 3 častiach, z ktorých sa skladá.

Týmito tromi časťami sú nervová bunka, gliová bunka a synapsy. Pokiaľ je ktorákoľvek časť nervového systému nefunkčná, celý systém zlyháva a sám sa stáva nefunkčným.

Rôzne varianty nervových problémov sú potom závislé na tom, ktorá lokalita nervového systému je toxínmi zaťažená.

Všetko je veľmi závislé na tom, ako zvláda gliový systém čistiť nervové bunky a zbavovať ich toxínov.

Ak dôjde k intoxikácii nervových buniek spôsobuje to ich zlyhávanie. Veľmi často sa to týka šedej kôry mozgovej, kde môže dôjsť k zlyhávaniu určitých jej oblastí. U každého človeka to môže byť oblasť iná.

Existujú aj podkôrové oblasti v mozgu, kde sa odohrávajú hlavne deje emocionálne a aj tu existujú glie, nervové bunky i synapsy.

Ak dochádza k ich poruche v tomto mieste, je to veľmi typické napríklad pre depresie.

Z týchto dôvodov je veľmi dôležité, aby bol organizmus na očkovanie pripravený a aby sa mu so spracovaním očkovacích látok pomohlo. Ideálne je mať možnosť skontrolovať stav neurónov, synapsií a gliových buniek EAV prístrojom. Pokiaľ táto možnosť nie je, volíme radšej prevenciu.

Táto prevencia je nenáročná a prospeje organizmu aj po iných stránkach.

Rovnako je veľmi dôležité venovať sa pred očkovaním aj otázke črevnej dysmikróbie, pretože najväčšie zaťaženie očistného systému vychádza práve z nášho čreva a z dysmikróbie celého tráviaceho ústrojenstva.

Následne po očkovaní, siahneme po detoxikačných preparátoch, ktoré organizmu pomôžu vylučovať kovy ako hliník a ortuť, ale tiež si poradia s antigénnou zložkou mikroorganizmov, ktorá je vo vakcíne prítomná.

Je dôležité porozumieť, že ľudský organizmus je schopný mierne problémy vyriešiť hneď na mieste. Niektoré sa vyriešia nervovým systémom, niektoré krvným obehom, ale veľké množstvo problémov prechádza až do tretej roviny a teda do centrálneho nervového systému.

Toto všetko sa deje vďaka receptorom, ktoré sú akýmsi monitoringom v našom organizme. Toxické látky narúšajú tento monitoring a vnášajú do tela chaos.

Chaos sa môže prejaviť ako vysoký tlak, zvýšený cholesterol, môže sa týkať zloženia našej žlči i krvi.

Nič sa v našom organizme neodohrá bez prítomnosti receptorov.

Prístrojom EAV, s ktorým pracujem je možné zistiť najrôznejšie toxíny v ľudskom tele. Pri akomkoľvek zdravotnom probléme môže hrať úlohu aj očkovanie hoci sa nedá povedať, že očkovanie danú chorobu spôsobilo, pretože obvykle ide o súbeh niekoľkých nepriaznivých faktorov dohromady. Je to akoby sme povedali, že človek bol jednoducho v „nesprávny čas na nesprávnom mieste.“

Antigénne vakcíny obsahujú hliník v nanoforme a ten preniká cez hematoencefalickú bariéru do mozgu. Niektoré štruktúry mozgu ako napríklad hypotalamus nie sú touto bariérou chránené vôbec. Hliník je pre organizmus cudzí prvok a vylučuje sa veľmi pomaly. Jedna polovica Al získaná očkovaním sa vylúči za 50 rokov. Hliník nemá v organizme žiadny zmysel, fyziologicky sa v tkanivách nevyskytuje a jeho pôsobenie je toxické.

Je dobré vedieť, že síce v mnohonásobne menšom množstve sa hliník nachádza aj v potravinách. Objavuje sa v priemyselne spracovaných potravinách. Hliníkovými soľami sa upravuje cesto, čo spôsobí, že sa stane trvanlivejšie a zaujímavejšie pre naše chuťové poháriky. Nájdeme ho aj v prípravkoch na zníženie prekyslenia žalúdka, odstránenie pálenia záhy, i v mnohých kozmetických produktoch, špeciálne v antiperspirantoch.

Tiež ortuť, ktorá sa používa ako konzervant je silným toxínom, no a dôležitú úlohu hrá aj antigén mikroorganizmu danej choroby, proti ktorej je človek očkovaný.

Detoxikácia

Ako sme si už povedali vyššie, nervová bunka je schopná sa čistiť a detoxikovať jedine pomocou gliových buniek a to nie len v centrálnom nervovom systéme, ale aj v iných štruktúrach nervového systému.

Joalis Spirobor

Pre zachovanie, či obnovenie detoxikačnej funkcie gliových buniek môžeme siahnuť po detoxikačných preparátoch z dielne doktora Josefa Jonáša, ktorými dokážeme veľmi úspešne tieto očistné procesy nervovej bunky obnoviť a to tak, že vyčistíme gliový systém.

Rovnako detoxikačnými preparátmi môžeme posilniť schopnosť organizmu vylučovať ťažké kovy a iné anorganické i organické látky, ktoré sa dostali do organizmu.

Komentáre